?ne ??kanlar

Ba?ar? Hikayeleri

Bu video portre dizisi, kad?n kooperatiflerinin yerel toplumda yaratt??? olumlu etkileri ?n plana ??karmaktad?r.

Image

?nsan Sermayesi Endeksi, sa?l?k ve e?itimin, gelecek nesildeki ?al??anlar?n üretkenliklerine yapaca?? katk?n?n miktar?n? belirlemektedir. ülkeler bu endeksi insan sermayesi a??klar? sebebiyle ne kadar bir gelir kayb? ya?ayacaklar?n? ve ?imdi harekete ge?meleri halinde bu kay?plar? ne kadar h?zl? bir ?ekilde kazanca d?nü?türebileceklerini de?erlendirmek i?in kullanabilirler 

 

Türkiye Genel Bak?? | Ingilizce | Tüm Data

Api

TAK?P ED?N

Haberler ve Etkinlikler

Api
Api

Mercek Alt?nda

Bizle ?al???n Dünya Bankas? Türkiye

Bülten'imize Abone Olun

Ek Kaynaklar

ülke Ofis ?leti?im Bilgileri

Ankara, Tel: +90 312 4598300
U?ur Mumcu Caddesi, No:88, 2. Kat 06700, Gaziosmanpa?a, Ankara/ Türkiye
[email protected]
Washington, +1 202-473-9277, Europe and Central Asia Region
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
998| 103| 445| 624| 291| 336| 703| 942| 643| 61|